Lidmaatschap

Het lidmaatschap kan op ieder moment aanvangen.
Het lidmaatschap kan worden beëindigd met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 50,00 per jaar, te voldoen in twee halfjaarlijkse termijnen (begin januari en begin juli) voorafgaand aan het betreffend halfjaar.

De contributie moet worden overgemaakt naar:
Rek. No NL83RABO0377762539 t.n.v. Jeu de Boulesvereniging "De Vijfhoek" te Deventer.
(a.u.b. de contributieperiode vermelden).

Bij aanmelding bedraagt het inschrijfgeld € 2,50.
Men kan eerst 3x gratis op proef spelen, hiervoor zijn sets jeu de boulesballen aanwezig!!
© 2006-2018 www.mijn-eigen-website.nl